Korpa 0
Korpa 0

Reklamacija

Zakonom o zaštiti potrošača, prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe u ugovoru, ukoliko se pojavi u roku od 24 meseca (ili više, ako je reklamacioni period duži) od datuma kupovine i ukoliko kupljeni artikal podleže saobraznosti (na web shopu www.shoptogo.rs, postoje artikli koji ne podležu saobraznosti).

 1. Ukoliko primetite neispravnost uređaja, molimo Vas da nam dostavite „Obrazac koji je potrebno popuniti u slučaju podnošenja reklamacije“, koji možete preuzeti na kraju ovog teksta i da ga dostavite putem:
  - elektronske pošte, na mail adresu: reklamacija@shoptogo.rs - fizičkim putem (pismom) na adresu: Imrea Bera 28, 24000 Subotica
 2. U slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, potrošač može da pošalje robu o trošku trgovca kurirskom službom "City Express doo" sa kojom imamo ugovorni odnos. Podatke kurirske službe možete da nađete na sledećem linku: https://www.cityexpress.rs/
 3. Prodavac je u obavezi da odgovori na podnetu reklamaciju od roku od 8 dana od dana prijema. Rok za rešavanje reklamacije u slučaju tehničkih uređaja je 30 dana od dana prijema artikla.
 4. Kao prodavac, dužni smo da potrošaču izdamo potvrdu u pisanoj ili elektronskoj formi o prijemu reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.
 5. Roba kod koje je primećen nedostatak ili nepravilnost u radu se vraća prodavcu. Kupac je potrebno da popuni reklamacioni list i da ga zajedno sa robom vrati prodavcu. Pored reklamacionog lista i uređaja potrebno je priložiti dokaz o kupovini (potvrda o kupovini - račun). Da bi se ostvarilo pravo na reklamaciju, nije obavezno vratiti i ambalažu, ali je poželjno da se roba vrati u bezbednom pakovanju kako se ne bi oštetila prilikom transporta.
 6. Na osnovu nalaza ovlašćenih lica iz ovlašćenih servisa prodavac predlaže rešenje kupcu. U slučaju da je reklamacija opravdana, otklanjanje neosaobraznosti će biti na račun prodavca. Međutim, ukoliko je nesaobraznost postupila pod uticajem kupca ili vremenskih neprilika i prirodnih nepogoda, kupac će dobiti predlog za otklanjanje o trošku kupca.
 7. Troškovi slanja reklamirane robe prodavcu nazad, idu na račun prodavca. Ukoliko je reklamacija opravdana, nakon servisa dostava će biti na račun prodavca. Ukoliko je reklamacija nastala delovanjem kupca, povrat kupcu će biti na njegov račun.
 8. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.
 9. Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije.
 10. U slučaju da odbije reklamaciju, prodavac je:
  • dužan da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču u slučaju odbijanja reklamacije (obrazloženje prodavca u slučaju neprihvatanja reklamacije)
  • dužan da potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Prodavac je dužan da učestvuje u rešavanju spora vansudskim putem na osnovu Zakona o zaštiti potrošača.

Pročitajte/preuzmite priložene dokumente koji čine sastavni deo instrukcija za podnošenje reklamacija i prava potrošača prilikom rešavanja reklamacija:

Ova web stranica koristi kolačiće ('cookies') kako bismo Vam pružili bolje korisničko iskustvo. Prihvatanjem korišćenja kolačića saglasni ste sa politikom privatnosti

Novi nalog registrovan

Već imate nalog?
Prijavite se ili Resetujte lozinku
Moja korpa