Korpa 0
Korpa 0

Zaštita privatnosti

Zaštita privatnosti i sigurnost ličnih podataka svih korisnika web shopa, www.shoptogo.rs, potencijalnih kupaca, kupaca, kao i svih ostalih posetioca, jedan je od najvećih prioriteta naše organizacije. Cilj nam je da svim korisnicima www.shoptogo.rs web shopa, kao potencijalnih kupaca i kupaca, osiguramo bezbedno poslovanje i saradnju. Zbog toga Vas obaveštavamo da ShopToGo Doo Subotica (u daljem tekstu “ShopToGo”), sa sedištem na adresi Imrea Bera 28, 24000 Subotica, i poreskim indentifikacionim brojem (PIB) 114025516, u obavljanju pretežne delatnosti trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti od korisnika www.shoptogo.rs web shopa, poštujući sve zakonske regulative i propise donete na teritoriji Republike Srbije. Tačnije, načini prikupljanja, obrade, čuvanja i zaštite podataka o ličnosti korisnika web shopa usklađeni su sa propisima Republike Srbije i prate Opštu uredbu o zaštiti podataka o ličnosti Evropske Unije – GDPR (eng. General Data Protection Regulation). Sa ciljem da Vam pomognemo da razumete kako to ShopToGo prikuplja, čuva i obrađuje Vaše podatke, kao i u koju svrhu, molili bismo Vas da pažljivo pročitate naredni deo teksta. Dodatno, čitanjem informacija koje su naznači u tekstu koji sledi, prihvatate i potvrđujete da ste upoznati sa načinom prikupljanja, obrade, čuvanja i zaštite podataka o ličnosti.

Podaci o ličnosti

Podacima o ličnosti se smatraju bilo koji podaci koji otkrivaju Vaš identitet, poput Vašeg imena, prezimena, adrese, broja telefona ili email adrese.

Navedeni podaci ne mogu biti prikupljeni, obrađeni, sačuvani i zaštićeni od strane ShopToGo bez Vaše saglasnoti. Ovo, nadalje, znači da ukoliko odlučite da se prijavite na našu email listu ili odlučite da nas kontaktirate putem popunjavanja obrasca na “Kontakt” web stanici, dajete izričit pristanak, tj. saglasnot da ShopToGo prikupi, obradi, sačuva i zaštiti Vaše podatke, a onda i razmenjuje iste sa poslovnim partnerima, u svrhu brige o kupcima i marketinga, rešavanja reklamacija, kao i praćenja potreba potrošača.

ShopToGo podatke o ličnosti koristi kako bi ocenio Vaše zadovoljstvo pruženim uslugama i kupljenim proizvodima, kao i napredio svoje poslovne procese koji se tiču prodaje tehničke robe. Svi podaci o ličnosti koji budu prikupljeni i nađu svoje mesto u našoj bazi podataka se ni na koji način neće zloupotrebiti – prodavati i/ili deliti sa trećim licima.

Kako bi se ovi principi ispoštovali, svaki zaposleni u ShopToGo organizaciji dužan je da poštuje načelo zaštite privatnosti.

Podaci koji se prikupljaju prilikom pristupa ShopToGo web shopa – kolačići

Prilikom pristupa web shopu www.shoptogo.rs, aktiviraju se kolačići (eng. Cookies), neznatna količina informacija koju www.shoptogo.rs šalje Vašem računaru. U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, u obavezi smo da, pre slanja kolačića, dobijemo Vaš pristanak, te Vas zbog toga i obaveštavamo o ovim vrstama podataka. Sve informacije, odnosno, svi kolačići koji se prikupe prilikom Vaše posete ShopToGo web shopu, upotrebljavaju se u svrhu unapređenja Vašeg korisničkog iskustva, poput pamćenja Vašeg načina pregledanja artikala, kretanja po web shop stranicama i slično. Kolačići se u svakom trenutku mogu obrisati putem promene postavki Vašeg internet pretraživača. Kako god, dužni smo da Vas obavestimo da promenom ovih postavki određene funkcionalnosti na www.shoptogo.rs web shopu neće biti moguće. Ovi podaci se ni na koji način ne ustupaju poslovnim partnerima, kao ni trećim licima. Ukoliko želite da saznate više o kolačićima, predlažemo Vam da pročitate sadržaj stranice Obaveštenje o kolačićima

Podaci o ličnosti koji se prikupljaju prilikom prijave na ShopToGo email listu i prilikom popunjavanja kontakt obrasca

Prijavom na ShopToGo email listu dajete saglasnost da želite da primate sva elektronska obaveštenja za koja ShopToGo smatra da Vam mogu biti od značaja.

Popunjavanjem formulara i postavljanjem pitanja ShopToGo timu na stranici “Kontakt”, dajete saglasnot ShopToGo timu da ima mogućnost da komunicira sa Vama putem elektronske pošte, tj. email adrese, a u posebnim slučajevima i telefonom.

Podaci o ličnosti koje ShopToGo prikuplja prilikom Vaše prijave na email listu, tj. prilikom slanja upita ShopToGo timu putem popunjavanja Kontakt stranici su:

Kada su u pitanju navedeni podaci o ličnosti, ShopToGo se obavezuje da osnovne kontakt podatke, kao i podatke u vezi sa korišćenjem web shopa www.shoptogo.rs neće deliti sa trećim stranama. Pristup podacima o ličnosti od strane trećih lica može se dogoditi samo onda kada je svrha ovog pristupa neophodna za izvršenje poslovnih aktivnosti ShopToGo tima. U tom slučaju, pristup podacima o ličnosti može biti omogućen trećim strana i to: državnim organima i organima javne vlasti, koji u svrhu sprovođenja zakonskih obaveza imaju parvo pristupa podacima o ličnosti, advokatima, finansijskim ustanovama, servisnim službama i drugim poslovnim partnerima ShopToGo.

Prijava na ShopToGo email listu i prikupljanje podataka o ličnosti

Ukoliko biste želeli da primate obaveštenja o ponudi proizvoda iz ShopToGo asortimana, kao i da budete u toku sa najnovijim popustima i sniženjima, sve što je potrebno da uradite je da se prijavite na ShopToGo email listu. Prilikom ispunjavanja obrasca za prijavu, potrebno je popuniti označeno polje, tačnije, uneti email adresu na koju biste želeli da primate najnovija obaveštenja. Korisnik koji je prijavljen na email listu je u mogućnosti da, u svakom momentu, izvrši odjavu u skladu sa uputstvima koja bi mu bila poslata elektronskim putem nakon prijave na email listu, kao i prilikom primanja svakog novog obaveštenja koje članovi ShopToGo tima pošalju. Za isporuku ovih obaveštenja, ShopToGo koristi tehničke usluge spoljnih partnera. U skladu sa ovim, spoljnom partneru se na obradu pruža samo adresa elektronske pošte koju ste Vi, kao registrovani korisnik, uneli prilikom prijave na email listu. Odabrani poslovni partner Vašu email adresu može koristiti samo za isporuku ShopToGo obaveštenja, u vremenskom periodu dok ste prijavljeni na ShopToGo email listu. Korišćenje email adresa korisnika u druge svrhe od strane spoljnog partnera nije dozvoljeno.

Popunjavanje kontakt forme na stranici Kontakt i prikupljanje podataka o ličnosti

Slanjem onlajn upita članovima ShopToGo tima putem ispunjavanja formulara u okviru Kontakt stranice, dajete saglasnost ShopToGo da registruje Vaše osnovne lične i kontakt podatke. Obrada podataka o ličnosti prikupljenih prilikom primanja online upita upućenom ShopToGo timu, sprovodi se u skladu sa propisima koji su spomenuti u poglavlju Obrada podataka o ličnosti. Pored podataka o ličnosti, ShopToGo prikuplja, obrađuje, čuva i štiti podatke u vezi sa kupovinom robe, prigovorima, pritužbama i reklamacijama. Ukoliko upit šalje korisnik koji je bio kupac ShopToGo tehničke robe, informacije o datom korisniku, naznačene u upitu, se ažuriraju, u bazi podataka ShopToGo kupaca. Ukoliko upit šalje korisnik koji nije bio kupac ShopToGo internet prodavnice, podaci koji su se našli u upitu, ni na koji način se ne prikupljaju i ne postaju deo ShopToGo baze podataka.

Podaci o ličnosti prikupljeni od maloletnih lica

ShopToGo savetuje svim roditeljima i starateljima da svoje najmlađe članove porodice poduče o bezbednom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na internetu. Upravo zbog toga bi trebalo posvetiti pažnju edukaciji maloletnih lica, kada je u pitanju otkrivanje podataka o ličnosti. ShopToGo se obavezuje da neće sa namerom preuzimati podatke od maloletnih lica, niti ih na bilo koji drugi način upotrebljavati ili ustupiti trećim licima bez dozvole roditelja, odnosno, staratelja.

Zaštita podataka o ličnosti

ShopToGo je dužan da preduzme sve mere zaštite Vaših podataka o ličnosti, kako bi dati podaci bili sačuvani od gubitka, uništavanja, izmena, manipulacije i neovlašćenog pristupa ili upotrebe. Zaštita podataka o ličnosti rezultat je organizacionih i tehničkih napora ShopToGo tima da podatke korisnika zaštiti od bilo kakve zloupotrebe samih podataka.

Obrada podataka o ličnosti

ShopToGo predstavlja rukovodioca obrade podataka o ličnosti koji vrši obradu navedenih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Nadalje, ShopToGo, kao rukovodilac obrade podataka o ličnosti, određuje svrhu i sredstva obrade podataka o ličnosti, te je odgovoran za sigurno čuvanje i korišćenje podataka o ličnosti u pisanoj i/ili elektronskoj formi. Svi prikupljeni podaci o ličnosti neće biti dostupni nikom ko nema ovlašćenja da njima pristupi. ShopToGo predstavlja i, istovremeno, izvršioca obrade podataka o ličnosti, u momentu kada se podaci o ličnosti obrađuju, u skladu sa pisanim, zakonskim regulativama i propisima. Vaši podaci o ličnosti mogu biti obrađivani u Republici Srbiji od strane ShopToGo. Podaci koji se obrađuju su navedeni u poglavlju Podaci o ličnosti. Odgovornost ShopToGo, kao izvršioca obrade podataka o ličnosti je i čuvanje njihove poverljivosti, odnosno, postupanje u skladu sa svim tehničkim, organizacijskim i zakonskim propisima koji se tiču zaštite podataka o ličnosti.

Razlozi za obradu podataka o ličnosti

Sa ciljem da ShopToGo izvrši svoju primarnu delatnost trgovine na malo posredstvom pošte ili putem interneta, ShopToGo prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti. Razlozi zbog kojih ShopToGo čini obradu podataka o ličnosti su:

 • unapređivanje prodajnih i marketinških aktivnosti ShopToGo i
 • upravljanje prigovorima, pritužbama i reklamacijama.

ShopToGo je u obavezi da preuzme tehničke i organizacione mere kako bi se prikupljeni podaci o ličnosti obrađivali samo na način koji je u skladu sa navedenom svrhom.

Promene u načinu prikupljanja, zaštiti, obradi i podataka o ličnosti

ShopToGo je dužan da sve korisnike web shopa, www.shoptogo.rs, blagovremeno obavesti o promenama u načinu prikupljanja, obradi, čuvanju podataka o ličnosti, bilo da su te promene posledica novog načina poslovanja ShopToGo, ili promene uzrokovane izmenama u zakonskim regulativama.

Najnovije informacije koje se tiču podataka o ličnosti dostupne su upravo na ovoj stranici web shopa, www.shoptogo.rs. Ukoliko dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na način prikupljanja, obrade, čuvanja i zaštite podataka o ličnosti, ovu informaciju ćemo blagovremeno objaviti na upravo ovoj veb stranici.

Prava korisnika od kog su preuzeti podaci o ličnosti

U skladu sa zakonskim regulativama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, korisnik web shopa www.shoptogo.rs, ima pravo da bude obavešten o načinu prikupljanja, obrade, čuvanja i zaštite njegovih podataka o ličnosti. U skladu sa prethodno rečenim, korisnik može da, u bilo kom trenutku, povuče saglasnost da se njegovi podaci o ličnosti prikupljaju, obrađuju, čuvaju i zaštite, da promeni ili dopuni podatke o ličnosti kako bi oni bili tačni, kao i da zahteva brisanje svojih podataka o ličnosti, kako oni ne bili korišćeni u prethodno navedene svrhe. Ukoliko želite da povučete ovu saglasnost, sve što je potrebno da uradite je da podnesete prigovor upućenom ShopToGo ili nadležnom državnom organu.

Podnošenje prigovora

Svi zainteresovani korisnici koji bi želeli da ostvare prava koja su u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti, mogu poslati zahtev na email adresu, info@shoptogo.rs.

Vaša pitanja u vezi sa podacima o ličnosti

U ovom dokumentu trudili smo da Vam pružimo sve informacije koje se tiču prikupljanja, obrade, zaštite i čuvanja podataka o ličnosti. Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja o načinu korišćenja podataka o ličnosti, pozivamo Vas da nas kontaktirate email adrese, info@shoptogo.rs.

Sažetak

Ko smo mi?

ShopToGo Doo Subotica, Imrea Bera 28, info@shoptogo.rs obrađuje vaše podatke o ličnosti

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

ShopToGo prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

 • Email adresa
 • Ime i prezime
 • Broj telefona
 • Datum rođenja
 • Adresa stanovanja
 • IP adresa
 • Broj platne kartice

Svrha obrade i pravni osnov

ShopToGo koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

 • Kreiranje korisničkih naloga
 • Pružanje osnovnih usluga
 • Obrada transakcija
 • Komunikacija sa korisnicima

ShopToGo podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

 • Pristanak
 • Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Korisnici podataka

ShopToGo ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

ShopToGo štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

 • Enkriptovanje podataka
 • ShopToGo čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od 460h

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

ShopToGo vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje. Automatizovano donošenje odluka i profilisanje vrši se na sledeći način:

Kolačići služe da bi Web sajt radio optimalno, te sa ciljem da budemo u stanju da da našu internet stranicu prilagodimo Vašim potrebama sa ciljem unapređenja vašeg korisničkog iskustva

Transfer podataka o ličnosti van EU

ShopToGo ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

ShopToGo ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

 • Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
 • Pristup vašim podacima o ličnosti;
 • Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
 • Brisanje vaših podataka o ličnosti;
 • Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
 • Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
 • Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
 • U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem ShopToGo na sledeće načine:

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

Ova web stranica koristi kolačiće ('cookies') kako bismo Vam pružili bolje korisničko iskustvo. Prihvatanjem korišćenja kolačića saglasni ste sa politikom privatnosti

Novi nalog registrovan

Već imate nalog?
Prijavite se ili Resetujte lozinku
Moja korpa