Korpa 0
Korpa 0

Opšti uslovi prodaje na daljinu

www.shoptogo.rs

 1. Sva obaveštenja data na ovom sajtu u skladu sa članom 16., 28. i 29. Zakona o zaštiti potrošača data su u komercijalne svrhe.
 2. Trgovac je odgovoran za neosabraznost robe po ugovoru, koja se pojavi u roku od najmanje 24 meseca od kupovine robe, kao i o troškovima servisiranja u istom vremenskom periodu. ShopToGo Doo Subotica je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. ShopToGo je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 24 meseca od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi ShopToGo Doo Subotica. Nakon isteka zakonskog roba saobraznosti robe (24 meseca), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanje robe i troškove popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu, a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu, koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis. ShopToGo će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o dostupnim servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti. Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane prodavca u trajanju od najmanje 24 meseca, kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu. Takođe, ovo pravo se gubi i u slučaju da kupac ili neovlašćeno lice otvara, prepravlja ili popravlja uređaj.

  Zakonom o zaštiti potrošača, prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe u ugovoru, ukoliko se pojavi u roku od 24 meseca (ili više, ako je reklamacioni period duži) od datuma kupovine i ukoliko kupljeni artikal podleže saobraznosti (na web shopu www.shoptogo.rs, postoje artikli koji ne podležu saobraznosti).

  • Ukoliko primetite neispravnost uređaja, molimo Vas da nam dostavite „Obrazac koji je potrebno popuniti u slučaju podnošenja reklamacije“, koji možete preuzeti na kraju ovog teksta i da ga dostavite putem: - elektronske pošte, na mail adresu: reklamacija@shoptogo.rs - fizičkim putem (pismom) na adresu: Imrea Bera 28, 24000 Subotica
  • Prodavac je u obavezi da odgovori na podnetu reklamaciju od roku od 8 dana od dana prijema. Rok za rešavanje reklamacije u slučaju tehničkih uređaja je 30 dana od dana prijema artikla.
  • Kao prodavac, dužni smo da potrošaču izdamo potvrdu u pisanoj ili elektronskoj formi o prijemu reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.
  • Roba kod koje je primećen nedostatak ili nepravilnost u radu se vraća prodavcu. Kupac je potrebno da popuni reklamacioni list i da ga zajedno sa robom vrati prodavcu. Pored reklamacionog lista i uređaja potrebno je priložiti dokaz o kupovini (potvrda o kupovini - račun). Da bi se ostvarilo pravo na reklamaciju, nije obavezno vratiti i ambalažu, ali je poželjno da se roba vrati u bezbednom pakovanju kako se ne bi oštetila prilikom transporta.
  • Na osnovu nalaza ovlašćenih lica iz ovlašćenih servisa prodavac predlaže rešenje kupcu. U slučaju da je reklamacija opravdana, otklanjanje neosaobraznosti će biti na račun prodavca. Međutim, ukoliko je nesaobraznost postupila pod uticajem kupca ili vremenskih neprilika i prirodnih nepogoda, kupac će dobiti predlog za otklanjanje o trošku kupca.
  • Troškovi slanja reklamirane robe prodavcu nazad, idu na račun prodavca. Ukoliko je reklamacija opravdana, nakon servisa dostava će biti na račun prodavca. Ukoliko je reklamacija nastala delovanjem kupca, povrat kupcu će biti na njegov račun.
  • Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.
  • Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije.
  • U slučaju da odbije reklamaciju, prodavac je:
   • dužan da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču u slučaju odbijanja reklamacije (obrazloženje prodavca u slučaju neprihvatanja reklamacije)
   • dužan da potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova
  1. Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi https://vansudsko.mtt.gov.rs/adrbodies

   Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora. Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

   Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:

   • u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;
   • za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
   • na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;
   • na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
   • u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

   Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

 3. Osnovna obeležja robe su istaknuta u detaljnom pregledu artikla, kao i prodajna cena. Prikazana je prodajna cena koju naplaćuje ShopToGo Doo Subotica za koštanje poručenog artikla. Trgovac naplaćuje dodatne troškove dostave, ukoliko je iznos porudžbine veći od 12.000RSD. (osim za fotopapir)

  Isporuka robe na teritoriji Srbije:

  • Isporuka robe na teritoriji Srbije se vrši preko kurirske službe City Express
  • Za porudžbine čija je vrednost preko 12.000 RSD isporuka je BESPLATNA (osim za fotopapir)
  • Za porudžbine čija je vrednost ispod 12.000 RSD troškova isporuke snosi kupac, koji se dodaju na fakturu i obračunava se u ukupnu cenu proizvoda. Troškovi dostave su 450 RSD
  • U skladu sa vandrednom situacijom u državi, a u cilju prevencije, isporuka pošiljki se u narednom periodu vrši beskontaktno, do ulaznih vrata kuće ili zgrade. Uređaji se isporučuju ispred ulaznih vrata i po želji primaoca otpakuju i pregledaju na licu mesta.
  • U zavisnosti od raspoloživosti količine određenog artikla i mogućnosti njegove nabavke, a u skladu sa našom poslovnom politikom, očekivani rok za slanje pošiljke je 2-5 radna dana.
  • Isporuka robe se vrši radnim danima do 17h
  • Kupac je dužan da prilikom isporuke, a pre potpisivanja primopredajnog dokumenta pregleda uređaj i da sva eventualna uočena oštećenja robe unese u zapisnik koji mu vozač dostavio i da se odmah obrati službi za reklamaciju
  • Isporuka robe se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije bez Kosova i Metohije.

  Obavezno pregledajte pošiljku!

  Molimo Vas da prilikom isporuke, a pre potpisivanja primopredajnog dokumenta, pregledate uređaj i da sva eventualna uočena oštećenja robe unesete u zapisnik koji Vam je kurir dostavio i da se ODMAH, a najkasnije U ROKU OD 24H obratite našoj službi za reklamacije na e-mail: reklamacija@shoptogo.rs
  Reklamacije na oštećenje pošiljke u transportu, koje su prijavljene nakon roka od 24h od isporuke su neblagovremene i ne možemo ih prihvatiti.

 4. Trgovac vrši naplatu kupljenih artikala na nekoliko načina. Za više informacija o mogućnostima plaćanja, pogledajte stranu „Načini plaćanja“ koja je sastavni deo ovih uslova.
  1. Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.
  2. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sigurnom okruženju. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.
  3. Povrat novčanih sredstava zavisi od načina plaćanja:
   • ukoliko je narudžbina plaćena nekom od platnih kartica delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, SHOPTOGO je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Dina, Amex i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice;
   • ukoliko je narudžbina plaćena na bilo koji drugi način (pouzeće, e-banking, uplatnica) novčana sredstva će biti uplaćena isključivo na tekući račun kupca, pa je neophodno da nam dostavite broj tekućeg računa e-mailom kako bismo nesmetano izvršili povrat sredstava.
  4. Svoju online porudžbinu možete platiti instant plaćanjem, metodom IPS skeniraj. Kada izaberete IPS skeniraj bićete preusmereni na stranicu na kojoj će Vam biti prikazan jednokratan IPS QR kod koji je obezbedila Banka Intesa. Aplikacijom mobilnog bankarstva koju imate instaliranu na svom mobilnom uređaju skeniraćete/preuzećete podatke iz generisanog IPS QR koda i plaćanje obavljate jednostavno, u sigurnom okruženju Vaše banke. Informacija o ishodu plaćanja biće Vam prikazana odmah po završetku obrade na našem sajtu ali će Vam biti dostavljena i putem imejla.

   Ako internet prodavnicu posećujete preko mobilnog telefona, plaćanje putem IPS skeniraj možete izvršiti i tako što ćete nakon odabira IPS skeniraj, izabrati banku čijom aplikacijom želite da izvršite plaćanje i kliknuti na dugme za plaćanje. Na taj način ćete otvoriti aplikaciju mobilnog bankarstva banke koju ste izabrali i u njoj potvrditi izvršavanje plaćanja, kao što biste to uradili i po skeniranju IPS QR koda
 5. Nakon zaprimljene porudžbine, obavestićemo Vas putem email-a sa potvrdom o prijemu porudžbine i saopštiti troškove dostave. Nakon potvrđene porudžbine, pošiljka će Vam biti isporučena u roku od 7 radnih dana.
 6. Na komunikaciji sa ShopToGo, bila ona telefonska ili poštanska, primenjuje se standardna tarifa propisana od operatera.
 7. Kao potrošač, imate pravo na jednostrani raskid ugovora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača u trajanju od 14 dana od dana kupovine. Za više informacija o raskidu jednokratnog ugovora, pogledajte stranu „Povrati“ koja je sastavni deo ovih uslova.
 8. ShopToGo ima potpisan ugovor sa kurirskom službom City Express. U slučaju reklamacije kontaktirajte nas, kako bi poslali kurirsku službu da preuzme artikal.
 9. Ugovorne strane su saglasne da se odredbe ovih „Uslova kupovine“ imaju za pravo tumačiti na način koji doprinosi izvršenju ugovornih obaveza na obostranu korist. Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne nesporazume koji nastanu tokom trajanja ugovornog odnosa pokušaju da reše mirnim putem. Ukoliko u tome ne uspeju, nadležan će biti sud u Subotici uz primenu prava Republike Srbije.
 10. Prodavac zadržava pravo da vrši izmene i dopune ovih „Uslova kupovine“ u skladu sa izmenjenim uslovima poslovanja i u skladu sa svojom poslovnom politikom. Prodavac se obavezuje da potrošača na pogodan način obavesti o izmenama ovih Opštih uslova.
 11. Korisnicima Platforme nije dozvoljeno:
  • Ometanje i/ili onemogućavanje bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na Platformi ili funkcije koja sprečava ili ograničava upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja;
  • Objavljivanje i/ili prenošenje na Platformu svakog materijala koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački, kao i materijala kojim se može inicirati rasna mržnja;
  • Davanje netačne informacije koja se tiče podataka o ličnosti odnosno korišćenje tuđih podataka o ličnosti bez saglasnosti osobe čiji podaci se koriste;
  • Lažno predstavljanje da se istupa u ime trećeg lica, firme ili organizacije;
  • Bavljenje bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem koristeći Platformu;
  • Modifikovanje, ometanje, presretanje ili hakovanje Platforme u cilju njenog onesposobljavanja;
  • Korišćenje specijalizovanih programa radi preuzimanja sadržaja sa Platforme;
  • Preuzimanje materijala sa stranice i korišćenje u druge svrhe.

  Ukoliko se prekrši bilo koji od navedenih Uslova, Prodavac korisnika može onemogućiti da koristi ovaj internet sajt na stalnom ili privremenom nivou. Takođe, Prodavac može preduzeti i druge mere, uključujući, ali ne ograničavajući se na to da prijavi korisnika nadležnim organima.

 12. Sve cene na ovom sajtu iskazane su u dinarima. PDV je uračunat u cenu. ShopToGo koristi sve svoje resurse da artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, specifikacijama, fotografijama i cenama. Ipak, ne garantujemo da su sve navedene informacije i fotografije artikala na sajtu u potpunosti ispravne
 13. U ime SHOPTOGO obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing liste koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni SHOPTOGO (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Dodatne detalje o Zaštiti privatnosti korisnika pogledajte na stranici Politika privatnosti.
 14. SHOPTOGO je doneo odluku o prodaji robe putem administrativne zabrane. Ukoliko odaberete ovaj vid plaćanja, prihvatanjem „Uslova poslovanja“ se podrazumeva da prihvatate sve navedene uslove koji se nalaze na samim ugovorima koje popunjavate, potpisujete i dostavljate nama. Prodavac, odnosno SHOPTOGO, zadržava pravo da odbije bez obrazloženja saradnju sa bilo kojim poslodavcem i/ili kupce, ukoliko nakon detaljne analize zaključi da do saradnje ne može da dođe. Takođe, SHOPTOGO robu isporučuje na traženu adresu, nakon što kupac dostavi kompletnu popunjenu dokumentaciju na adresu prodavca, koju dobije od istog.

Izjava o odricanju od odgovornosti

ShopToGo koristi maksimalno sve svoje resurse, kako bi Vam svi artikli na ovoj internet prodavnici bili prikazani sa ispravnim nazivom, specifikacijama, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti tačne. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave i objave na ovom sajtu. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Dostupnost uređaja prikazana na internet stranici može se razlikovati od stvarnog stanja na zalihama. Tačno stanje zaliha, tj. dostupnost artikla možete utvrditi kontaktom na: - e-mail adresu: info@shoptogo.rs  - na nekoj od naših društvenih mreža, odnosno Viber-u/Whatsapp-u.

Prava potrošača prilikom kupovine preko interneta

Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon), kupovina preko naše internet stranice, www.shoptogo.rs, smatra prodajom na daljinu. U slučaju prodaje na daljinu prodavac nije dužan da kupcu izda fiskalni račun, a u skladu sa članom 2. stav 1. tačka 1) Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase ("Službeni glasnik RS", br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13, 100/14), već sva prava potrošač može ostvariti na osnovu ugovora o prodaji na daljinu. Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupaca odredio, a nije prevoznik.

Za više informacija o raskidu jednokratnog ugovora, pogledajte stranu „Povrati“ koja je sastavni deo ovih uslova.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Izvod iz APR

Pun naziv pravnog subjekta: SHOPTOGO Doo Subotica

Poštanska adresa: Imrea Bera 28, 24000 Subotica

Delatnost i šifra delatnosti: Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta, 47.91

Matični broj: 21959359

Poreski broj (PIB): 144025516

PEPDV broj: 1194270

Web adresa: www.shoptogo.rs

Kontakt e-mail: info@shoptogo.rs

Ova web stranica koristi kolačiće ('cookies') kako bismo Vam pružili bolje korisničko iskustvo. Prihvatanjem korišćenja kolačića saglasni ste sa politikom privatnosti

Novi nalog registrovan

Već imate nalog?
Prijavite se ili Resetujte lozinku
Moja korpa